Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 1996r. Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem, które działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej prowadzi min. dystrybucję  zezwoleń zagranicznych na przewozy międzynarodowe.

Celem działalności Zrzeszenia jest:

  • udzielanie pomocy i informacji  w sprawach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie przewozu drogowego,
  • dystrybucja zezwoleń, formularzy jazdy, INTERBUS,
  • współpraca z właściwymi organami państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
  • organizacja szkoleń dla kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy,
  • organizacja Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) dla rozpoczynających działalność w transporcie,
  • prowadzenie doradztwa transportowego,
  • pośrednictwo w sprzedaży polis minimalnej zdolności finansowej przewoźnika.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym  członkostwo  w  stowarzyszeniu  przewoźników drogowych  jest jednym z wymagań „DOBREJ  REPUTACJI  PRZEWOŹNIKA  DROGOWEGO”

info@lzmpd.pl, (81) 532 77 79, 506 506 459

W związku z COVID – 19 w dniach 26.03.2020 – 30.04.2020  biuro  Zrzeszenia czynne w godz. 10 – 14.