Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 1996r. Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem, które działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej prowadzi działalność w zakresie:

  • dystrybucji zezwoleń zagranicznych (RUS, UA, KZ, TR, BY, SRB) w przewozach międzynarodowych,
  • udzielaniem pomocy i informacji  w sprawach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie przewozu drogowego,
  • płace minimalne (MiLog, Loi Macron), rozliczania czasu pracy kierowców,
  • przedstawicielstwo Francja, Włochy,
  • ubezpieczenia do licencji, komunikacyjne, OCP przewoźnika
  • dystrybucja świadectw uznania celnego, formularzy jazdy, INTERBUS,
  • współpraca z właściwymi organami państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
  • organizacja szkoleń dla kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy,
  • organizacja Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZdla rozpoczynających działalność w transporcie,
  • prowadzenie doradztwa transportowego,

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym  członkostwo  w  stowarzyszeniu  przewoźników drogowych  jest jednym z wymagań „DOBREJ  REPUTACJI  PRZEWOŹNIKA  DROGOWEGO”

info@lzmpd.pl, (81) 532 77 79, 506 506 459

Informujemy, że w dniach 02-03.09.2021 r biuro Zrzeszenia będzie nieczynne.