Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 1996r. Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem, które działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej prowadzi min. dystrybucję  zezwoleń zagranicznych na przewozy międzynarodowe. Obecnie w naszych szeregach skupiamy ponad 70 firm przewozowych,  którym staramy się pomagać w najistotniejszych problemach i sprawach związanych z transportem. Jesteśmy również otwarci na pomoc firmom, które nie są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu. Takich firm przewozowych mamy zarejestrowanych w bazie ok. 1500.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym  członkostwo  w  stowarzyszeniu  przewoźników drogowych  uchroni  Cię  przed  utratą „DOBREJ  REPUTACJI  PRZEWOŹNIKA  DROGOWEGO”

Celem działalności Zrzeszenia jest:

  • pomoc w sporach z organami kontrolnymi (PIP, ITD, KAS)  związanych z kontrolami drogowymi                                i w przedsiębiorstwach, składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku z ważeniami pojazdów
  • przygotowywaniu odwołań od decyzji administracyjnych organów kontrolnych,
  • udzielanie pomocy i informacji  w sprawach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie przewozu drogowego,
  • dystrybucja zezwoleń, formularzy jazdy, INTERBUS,
  • współpraca z właściwymi organami państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
  • organizacja szkoleń dla kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy,
  • organizacja Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) dla rozpoczynających działalność w transporcie,
  • prowadzenie doradztwa transportowego,
  • pośrednictwo w sprzedaży polis minimalnej zdolności finansowej przewoźnika.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

info@lzmpd.pl, (81) 532 77 79, 506 506 459