Informujemy, że w dniu została podpisana umowa między LZMPD oraz LOTOS PALIWA Sp. z o.o. która  określa zasady współpracy LZMPD z firmą LOTOS Sp. z o.o. na rzecz wypracowania najkorzystniejszych warunków zakupu produktów firmy LOTOS dla członków Zrzeszenia. Powyższe obejmuje sprzedaż usług, akcesoriów samochodowych, produktów smarnych oraz paliw. Umowa reguluje korzystny dostęp do  programu kart flotowych LOTOS Biznes wśród Przewoźników współpracujących ze Zrzeszeniem, świadczenia innych usług związanych z zawieraniem Umów Karty LOTOS Biznes z Przewoźnikami oraz niektóre zasady uczestniczenia Przewoźników w programie kart paliwowych LOTOS Biznes.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:  http://www.lotos.pl/138/dla_biznesu/karty_paliwowe_lotos_biznes

Aneta Bachta-Gilarska, Kierownik Obszaru, Dział Klientów Flotowych

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
tel. kom. +48 502 406 141

aneta.bachta@lotospaliwa.pl

pzpn-lotos-banerek_