Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy, kierowców, zarządzających transportem i innych uczestników przewozu drogowego.

Program szkolenia:

1. Normy rozporządzenia Rady 561/2006, umowy AETR oraz zakres ich stosowania;

2. Sankcje za naruszenie norm Rozporządzenia Rady 561/2006 oraz umowy AETR w stosunku do:

  • kierowcy,

  • podmiot realizujący przewóz – przedsiębiorcy

  • zarządzającego transportem,

  • spedytora, dyspozytora, nadawcy i innej osoby realizującej czynności związane z przewozem drogowym,

3. Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności z procedury wykroczeń, karnej oraz procedury administracyjnej.

Czas trwania szkolenia  – 5 godzin. Koszt szkolenia 400 zł. Druga osoba z tej samej firmy 30 % taniej.

Termin szkolenia do uzgodnienia.
Informacja i zapisy 81 532-77-79, 506 506 459, pon.-pt. 8.00-15.00, info@lzmpd.pl