W dniu 21 października Senat przegłosował poprawkę do nowelizowanej ustawy o transporcie drogowym, która dotyczy prowadzonej przez  inspekcję transportu drogowego procedury badania dobrej reputacji przewoźnika drogowego.  Poprawka stanowi, że w postępowaniach o utratę tzw. dobrej reputacji firmy transportowej będzie brana pod uwagę opinia stowarzyszenia, którego dany podmiot jest członkiem. Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych jako organizacja ogólnopolska spełnia wszystkie kryteria projektu nowelizowanej ustawy.