Obowiązek odbycia szkolenia okresowego dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy wynika z przepisów ustawy o transporcie drogowym. Wcześniej jego odpowiednikiem był kurs na przewóz osób i przewóz rzeczy. Każdy kierowca zawodowy, chcący dalej wykonywać swój zawód jest obowiązany co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym. Po ukończonym szkoleniu wydawane jest przez lzmpd świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Następnie kierowca dokonuje wpisu do prawa jazdy zgodnie z zapisami art. 39f. ustawy o transporcie drogowym

Szkolenie skierowane do osób które uzyskały prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008, lub prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009.
Informacja i zapisy 81 532-77-79, 506 506 459, pon.-pt. 8.00-15.00, info@lzmpd.pl