Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 1996r. Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem, które działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej prowadzi min. dystrybucję  zezwoleń zagranicznych na przewozy międzynarodowe. Obecnie w naszych szeregach skupiamy ponad 60 firm przewozowych,  którym staramy się pomagać w najistotniejszych problemach i sprawach związanych z transportem. Jesteśmy również otwarci na pomoc firmom, które nie są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu. Takich firm przewozowych mamy zarejestrowanych w bazie ok. 1500.

Celem działalności Zrzeszenia jest:
1.
  udzielanie pomocy i informacji  w sprawach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie przewozu drogowego,
2. dystrybucja zezwoleń w ruchu międzynarodowym rzeczy, formularzy jazdy, INTERBUS,
3. współpraca z właściwymi organami państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
4. organizacja szkoleń dla kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy,
5. organizacja Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) dla rozpoczynających działalność w transporcie,
6. prowadzenie doradztwa transportowego,
7. sprzedaż polis minimalnej zdolności finansowej przewoźnika,

Od dnia 1 stycznia 2017 r zgodnie z przepisami art. 7d pkt. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o transporcie drogowym przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji (kontroli) organ kontroli bierze pod uwagę opinie zrzeszenia, którego przedsiębiorca jest członkiem.

W ramach członkostwa przewoźnik drogowy ma dostęp do oferty Zrzeszenia (dla członkow lzmpd) , bezpłatnych szkoleń organizowanych przez lzmpd w Lublinie oraz ZMPD w Warszawie. Ponadto  naszym Członkom zapewnimy atrakcyjne warunki finansowe ubezpieczeń komunikacyjnych, transportowych oraz zakupu paliwa i kart flotowych.

Koszt uczestnictwa w Lubelskim Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie wynosi:

300 zł – wpisowe (opłata jednorazowa)

80 zł – składka miesięczna.

Podane ceny są cenami brutto i stanowią koszt działalności przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11, www.lzmpd.pl

info@lzmpd.pl, (81) 532 77 79, 506 506 459, 513 138 089

Wniosek o członkostwo w lzmpd.

wniosek-lzmpd