W dniu 20 grudnia br. w siedzibie LZMPD w Lublinie odbyło się spotkanie z Członkami Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na którym przedstawiono propozycje zmian legislacyjnych w toku prac Forum Transportu Drogowego oraz Rady Społeczno – Konsultacyjnej.  Ponadto omówiono zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym, systemie monitorowania przewozu drogowego oraz stosowaniu lokalizatorów.
(oprac. lzmpd)

logo lzmpd