Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych, obradująca w dniach 8-9 listopada w Krakowie, ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń dla obu stron na rok 2017 r. na poziomie 190 tysięcy. Polska otrzyma 142 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe oraz 48 tys. zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich.
Ponadto dokonano zmiany ustaleń z poprzedniego posiedzenia – obie strony ustaliły, że zezwolenia na rok 2016 są ważne do 31 stycznia 2017 roku.