Z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie miasta Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton. Zakaz nie dotyczy autobusów. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, realizujące zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, są uprawnione do wjazdu poza znaki zakazu wyłącznie na podstawie zezwoleń (identyfikatorów C1) wydawanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Identyfikator wydawany na okres 24 miesięcy umieszcza się w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu ciężarowego, w lewym dolnym rogu. Wydanie zezwolenia (identyfikatora C1) jest bezpłatne. Niestosowanie się do zakazu, tj. znaku B-5 skutkuje sankcją w wysokości 500 zł w formie mandatu karnego do której przypisano 2 punkty karne.

Poniżej treść zarządzenia oraz wniosek o wydanie identyfikatora.

PZ_2016_12_85.pdf – zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin
PZ_2016_12_85_załącznik_Regulamin wydawania zezwoleń na wjazd w strefę ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin.pdf
PZ_2016_12_85_załącznik nr 1 do Regulaminu_Identyfikator.pdf
PZ_2016_12_85_załącznik nr 2 do Regulaminu_Wniosek o wydanie identyfikatora C1.pdf
PZ_2016_12_85_załącznik nr 3 do Regulaminu_Oświadczenie.pdf

(oprac. lzmpd)