W zarządzeniu nr 85/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton na terenie miasta Lublin w § 1 zarządzenia wprowadzono istotą zmianę korzystną dla przewoźników realizujących przewozy na terenie naszego miasta a mianowicie:
Do wjazdu poza znaki zakazu uprawnione są pojazdy o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, które realizują zlecenia docelowe na terenie miasta Lublin, w szczególności:
1) pojazdy realizujące zlecenia dla podmiotów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin

2) pojazdy dojeżdżające do punktów obsługi technicznej i eksploatacyjnej oraz do Urzędu Celnego;

3) pojazdy podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce parkingowe na terenie miasta Lublin, legitymujące się dokumentami potwierdzającymi konieczność wjazdu poza znaki zakazu i poruszania się na terenie miasta Lublin lub posiadające zezwolenie wydawane przez zarządzającego ruchem.

Treść zarządzenia
PZ_2017_1_80.pdf
PZ_2017_1_80_załącznik nr 1_Identyfikator C1.pdf
PZ_2017_1_80_załącznik nr 2_Wniosek o wydanie identyfikatora C1.pdf