Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie z dniem 1 marca br. oferuję usługę pomocy prawnej związanej z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy i osób. Dzięki dogłębnej znajomości problematyki transportowej jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej nie narażając ich na straty finansowe.

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę prawną m.in. poprzez doradztwo w zakresie bieżącej interpretacji przepisów transportowych jak również merytoryczną pomoc w:

  • Sporach z organami kontrolnymi, związanych z kontrolami drogowymi  i w przedsiębiorstwach prowadzonymi przez ITD, Straż Graniczną, Służbę Celno – Skarbową, Policję, PIP, w szczególności składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku z przeprowadzoną kontrolą;

  • Przygotowywaniu odwołań od decyzji administracyjnych organów kontrolnych do sądów administracyjnych;

  • Składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych w związku z kontrolą poboru opłat viaTOLL;

  • Składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku  z  przeprowadzoną  kontrolą  ważenia pojazdów;
  • Przygotowywaniu wyjaśnień w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • Składaniu wyjaśnień w odniesieniu do prowadzonej przez organ kontroli procedury badania dobrej reputacji przewoźnika;
  • Przygotowywaniu wyjaśnień w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w stosunku do zarządzającego transportem.

Ceny ustalamy indywidualnie w czasie rozmowy z klientem. Są one uzależnione od zakresu i charakteru współpracy.

Firmy należące do Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych korzystają z rabatu przewidzianego wyłącznie dla członków Zrzeszenia.

Kontakt: tel. 81 532-77-79, 506 506 459, 513 138 089, info@lzmpd.pl, www.lzmpd.pl

porady prawne