31 marca 2016 r. niemiecki parlament zadecydował, że odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu będzie w Niemczech karany.

Niemcy, podobnie jak Francja i Belgia, będą dokonywać w tym zakresie kontroli i nakładać wysokie kary pieniężne.

Z informacji otrzymanych od strony niemieckiej i potwierdzonej przez MIB wynika, że publikacja ustawy odnoszącej się do kar za odbiór omawianego odpoczynku w kabinie pojazdu nastąpi 24 maja 2017 r.

Ustawa wejdzie w życie dzień po publikacji, tj. 25 maja.

Międzynarodowa Unia Transportu oficjalnie wystąpiła do niemieckiego ministra transportu o moratorium w tych kontrolach. W opinii IRU brakuje bowiem praktycznych informacji czy wytycznych dotyczących niemieckich przepisów. IRU zwraca także uwagę na negatywny wpływ tych uregulowań szczególnie na przewoźników innych państw i konieczność dostosowania się branży do niemieckich wymogów. W związku z tym IRU wnioskuje o wstrzymanie kontroli do 31 lipca 2017 r.

Źródło: ZMPD