W dniu 24 maja 2017 r.  w siedzibie WITD w Lublinie obyło się posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie uczestniczyli reprezentanci środowiska transportowego województwa lubelskiego, tj. Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z Oddziałem w Lublinie. W trakcie spotkania przedstawiciel WITD przedstawił wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych przez ITD w 2016 r. oraz przyjęte kierunki działań kontrolnych na 2017 r. Na spotkaniu omówiono również   bieżące zagadnienia związane z transportem drogowym, w szczególności kontroli  pojazdów wykonujących przewóz do 9 osób. oraz do 3,5 tony dmc. Inspekcja zapoznała środowisko przewoźników z nowymi zadaniami w roku bieżącym, w szczególności związanych m.in. z monitorowaniem pojazdów i kontynuowaniem kontroli związanej z badaniem „dobrej reputacji” przewoźnika drogowego.

rada2

rada 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: witd lublin