Uwaga: zmiana terminu szkolenia w związku z przesunięciem terminów egzaminów przez ITS.

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z COVID 19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia zajęcia w siedzibie LZMPD będą prowadzone z zachowaniem standardów sanitarno – epidemiologicznych, w szczególności:

  • uwzględnienia minimalnej odległości między uczestnikami kursu  – 1,5 m
  • zapewnienia jednorazowych rękawiczek oraz środków do dezynfekcji rąk
  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa
  • wietrzenia pomieszczenia w przerwach zajęć

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności transportowej w zakresie przewozu osób lub rzeczy.   Przygotowuje  do  egzaminu  organizowanego  przez  Instytut  Transportu  Samochodowego  w  Warszawie. Uczestnik zapoznaje się między innymi z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeń, pracy, znajomości przepisów regulujących przewóz drogowy.

Cena: 1353 zł.  (1100,00 zł. netto + VAT),

dla członków zrzeszenia  1230 zł.  (1000,00 zł. netto + VAT).

Cena obejmuje  materiały szkoleniowe, serwis kawowy, klimatyzowaną salę wykładową.

Opłata za egzamin i certyfikat wynosi 800 zł, płatna przelewem na konto Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Nr konta ITS: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 21 sierpnia 2020 r (piątek, g. 16.00).

Kurs będzie realizowany w dniach 21.08,22.08,23.08,29.08,30.08.2020.

Oprócz 21.08.2020 r (piątek) zajęcia w pozostałe dni szkolenia rozpoczynają się o g. 9.00.

Miejsce szkolenia: siedziba Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, II piętro, pok. 26.

Termin egzaminu: wrzesień 2020. 

Realizujemy szkolenie również dla małych grup!

Zapisy oraz informacje szczegółowe pod nr. tel. 81/ 532 77 79, w godz. 8-15, mobile 506 506 459, 513 138 089 info@lzmpd.pl