23 października 2017 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady UE z udziałem ministrów krajów członkowskich ds. zatrudnienia, dotyczące nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Podczas obrad Rady uzgodniono, że międzynarodowy transport drogowy zostanie objęty szczególnymi rozwiązaniami prawnymi. Propozycje rozwiązań zostały przedstawione przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. w dokumencie o nazwie Pakiet Mobilności. Zasady nie dotyczą tranzytu.

Obecnie funkcjonowanie delegowania kierowców opiera się na dyrektywie z 1996 roku oraz dyrektywie wdrożeniowej 2014/67/WE. To właśnie na podstawie tych przepisów kraje członkowskie mają możliwość tworzenia własnych zasad delegowania. Tak zrobili m.in. Niemcy i Francuzi, wprowadzając przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla kierowców transportu międzynarodowego (odpowiednio przepisy MiLoG i Loi Macron).

Podsumowując: międzynarodowy transport drogowy nadal podlega przepisom o delegowaniu pracowników, ale wyłącznie na dotychczasowych zasadach. Dalsza dyskusja na temat zakresu stosowania delegowania w transporcie będzie kontynuowana już przez ministrów transportu w ramach negocjacji nad Pakietem Mobilności.

Pakiet Mobilności ogłoszony przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. zawiera następujące propozycje zmian prawnych:

Delegowanie w transporcie drogowym rzeczy
Projekt określa minimalny okres delegowania (3 dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego), poniżej którego przepisy przyjmującego państwa członkowskiego dotyczące minimalnych stawek płacy oraz płatnego rocznego urlopu nie mają zastosowania w odniesieniu do międzynarodowych przewozów transportu drogowego. Ten próg czasowy nie ma zastosowania do przewozów kabotażowych, które w całości będą objęte przepisami o delegowaniu. 

Czas pracy kierowców
W planowanej zmianie rozporządzenia 561/2006, dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych, Komisja jednoznacznie precyzuje, że odpoczynek trwający ponad 45 godzin nie będzie mógł odbywać się w pojeździe. Takie odpoczynki mają być odbierane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w odpowiednie miejsce do spania i pomieszczenia sanitarne w lokalizacji wybranej przez kierowcę.

Projekt zakłada również, że w ciągu czterech kolejnych tygodni kierowca wykorzysta co najmniej cztery regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 45 godzin i dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 24 godziny.

Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku będzie mógł zostać wykorzystany jedynie z odpoczynkiem trwającym przynajmniej 45 godzin.

• Kabotaż
Komisja Europejska wnioskuje o zasadniczą zmianę rozporządzenia 1072/2009 w zakresie przewozów kabotażowych. Przepisy projektu zezwalają na wykonanie tym samym pojazdem dowolnej liczby przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie członkowskim lub sąsiadujących państwach członkowskich pod warunkiem, że ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego odbędzie się w ciągu 5 dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

źródło: zmpd