Zgodnie z terminem wynikającym z przepisów ustawy o transporcie drogowym w dniu 30 listopada br. został uruchomiony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – KREPTD.

Rejestr będzie złożony z trzech wykazów. Pierwszy to wykaz przewoźników, którzy mają zezwolenie na wykonywanie tego zawodu. To będzie wykaz publiczny, dostępy bezpłatnie dla każdego, a przede wszystkim dla firm, które będą chciały sprawdzić, czy powierzają zlecenie na przewóz towarów przedsiębiorcy mającemu do tego uprawnienia.
Kolejny wykaz będzie zawierał poważne naruszenia przepisów związanych z przewozem drogowym  – np. brak uprawnień kierowcy dopuszczających do zawodu, korzystanie z urządzeń które mogą zmienić zapis tachografu, przeładowanie pojazdu czy przewóz z naruszeniem norm czasu pracy kierowcy.
Do trzeciego wykazu będą wpisywane osoby, które uznano za niezdolne do kierowania przewozami transportowymi z powodu utraty dobrej reputacji. Do tych dwóch ostatnich wykazów dostęp będą miały tylko uprawnione organy i służby, a do wpisów na własny temat – także przedsiębiorcy.
W tym celu uruchomiono stronę internetową https://kreptd.gitd.gov.pl, za pośrednictwem której każdy zainteresowany podmiot może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Tym samym Główny Inspektorat Transportu Drogowego i minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki. Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m. in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej.

Celem utworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej a także zapewnienie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych oraz identyfikacja nieuczciwych przewoźników.

(źródło – ZMPD, GITD)