Zarząd LZMPD negatywnie ocenia działania administracji państwowej dotyczące projektu zmiany przepisów ograniczających ilość paliwa wwożonego do Polski w baku pojazdów do 200 litrów.


Od wielu lat opowiadamy się za równą pozycją konkurencyjną wszystkich uczestników rynku przewozów międzynarodowych. Ustanowienie administracyjnego reżimu na granicach z Rosją, Ukrainą czy Białorusią uderzy w polskich przedsiębiorców, nie zmieniając zasadniczo sytuacji przewoźników ze Wschodu, którym lepsze warunki gwarantują umowy międzynarodowe. Taki przepis wyeliminuje naszych przewoźników, członków stowarzyszenia z przewozów na wschód, ponieważ nie będzie dotyczył Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Dwustronne umowy międzynarodowe zagwarantują przewoźnikom z innych państw możliwość przewożenia przez granicę większych ilości paliwa. Oznaczać to będzie osłabienie pozycji konkurencyjnej polskich przewoźników międzynarodowych wykonujących przewozy drogowe poza granice UE.

poniżej stanowisko Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych