W dniu 19 kwietnia br. w siedzibie Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych odbyło się szkolenie adresowane do członków  naszego  stowarzyszenia  prowadzone  przez  inspektorów  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  oraz  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

Szkolenie było związane z realizowanymi przez PIP w roku 2018 działaniami edukacyjno – informacyjnymi pn.  „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”.  Dodatkowo przedstawiciel ITD zapoznał przewoźników drogowych ze zmianami ustawy o transporcie drogowym które wchodzą w życie 1 czerwca 2018 r.