W dniu 08 czerwca br. w Zajeździe Pod Kasztanami w Lublinie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Służby Celno – Skarbowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2017 r oraz wybrało nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zaproszeni goście przedstawili nowe rozwiązania w zakresie odpraw celnych na przejściach granicznych oraz wyniki kontroli przeprowadzonych w roku bieżącym. Istotnym punktem obrad Zgromadzenia były zmiany w ustawie o transporcie drogowym oraz projekt ustawy zmniejszającej wwóz paliwa do 200 litrów.

Za wsparcie w organizacji imprezy dziękujemy firmom współpracującym z LZMPD, w szczególności:

– SCANIA Polska

– ANWIM S.A. – stacje paliw MOYA

– DKV

– INTERCARS

– S.R.W.

 

 

(źródło: lzmpd)