Z informacji przekazanych przez ZMPD stowarzyszenie przewoźników drogowych ASTIC z Hiszpanii, realizując wyrok Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 roku, ws. dotyczącej art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/06 (sprawa nr C-102/16)  informuję, że rząd hiszpański wprowadza regulacje dotyczące sankcji za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu ciężarowego.

Wysokość kary za tego typu naruszenie wyniesie 1000 Euro.  Egzekwowanie przepisów przez służby kontrolne nastąpi od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło: ZMPD