Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych informuję, że  w dniach 25, 26 grudnia 2018 r oraz 1 stycznia 2019 r od godz. 8.00 do godz. 22.00 obowiązują zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. (nie dotyczy autobusów).  Zakaz nie obowiązuje w dniu 24.12.2018r (Wigilia) oraz 31.12.2018r (Sylwester).

Oprócz autobusów zakazy nie dotyczą przewozów:

 • pojazdów biorących udział w usuwaniu awarii,
 • wykonywanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • żywych zwierząt,
 • sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
 • prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • lekarstw i środków medycznych,
 • przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • towarów niebezpiecznych (ADR) w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
 • artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
 • odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 • w transporcie kombinowanym,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
 • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych,
 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(oprac. lzmpd),