Posiedzenie  polsko – rosyjskiej  Komisji  Mieszanej,  które odbyło się w dniach  11-12  grudnia 2018 r ustaliło wstępny kontyngent  zezwoleń  zagranicznych  na  rok 2019.  Zgodnie z ustaleniami polscy przewoźnicy  otrzymają łącznie 210 tys. zezwoleń, z czego 146 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 64 tys. zezwoleń do/z krajów trzecich. Ponadto zwiększono wielkość kontyngentu zezwoleń przyznanych w roku 2018 oraz przedłużono termin wykorzystania tych zezwoleń do:

dnia 31 stycznia 2019 r. – zezwolenia z kontyngentu podstawowego

dnia 31 marca 2019 r. – zezwolenia z puli dodatkowej