Miło nam Państwa poinformować, że we współpracy LZMPD z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS) oraz Raben Logistics Polska zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem, Spedycją i Logistyką. To szansa aby m.in. zostać agentem celnym oraz zarządzać transportem zarówno przy przewozie osób jak i ładunków.

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych oraz zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi założeniami i programem studiów na stronie uczelni. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,umcs-studia-podyplomowe,73783.chtm

(źródło: UMCS, opr. własne)