Przedstawiciele 26 organizacji polskich przewoźników drogowych wchodzących w skład Forum Transportu Drogowego na posiedzeniu w dniu 17 października jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie kontyngentu zezwoleń międzynarodowych dla przewoźników ukraińskich i białoruskich.

Zdanie sygnatariuszy FTD w wypracowanym w wyniku analizy poziomu dystrybucji i dotychczasowego wykorzystania zezwoleń, powrót do rozmów na temat wielkości kontyngentu, w szczególności przyznania dodatkowych zezwoleń na rok 2019 nie jest możliwy.

Poniżej całość stanowiska Forum Transportu Drogowego z dnia 17.10.2019 r.

oprac. własne