ROSJA

1. 17-18 września br., w Moskwie, odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Delegacje uzgodniły wysokość wstępnego kontyngentu zezwoleń na 2020 rok na poziomie roku 2019 – na 210 000 zezwoleń, w tym strona polska otrzyma 146 000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 64 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich, z ograniczeniem na przewozy z/do Włoch.

BIAŁORUŚ

2. 23-24 września obradowała polsko – białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W wyniku dyskusji strony uzgodniły wstępną wymianę zezwoleń na następny rok w takiej samej wysokości jak na rok 2019, tj. 199 tysięcy dla każdej ze stron, z czego 170 000 zezwoleń dwustronnych/tranzytowych, 22 000 zezwoleń tranzytowych i 7 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

UKRAINA

3.Komisja Mieszana Polsko – Ukraińska, która obradowała w dniu 25 października, uzgodniła wstępną wymianę zezwoleń na 2020 rok na takim samym poziomie jak w 2019 r., tj. po 160 tysięcy dla każdej ze stron.

Mając na uwadze zgłoszony przez stronę ukraińską problem związany z ujawnieniem nieprawidłowości w dystrybucji polskich zezwoleń i utratę części zezwoleń, Komisja podjęła decyzję o skróceniu do 12 listopada 2019 r. terminu ważności  niewykorzystanych do tej pory polskich zezwoleń z kontyngentu na 2019 rok.
Uzgodniono, że w ramach rekompensaty związanej z nieprecyzyjnym określeniem przez stronę ukraińską rzeczywistej liczby polskich zezwoleń wykorzystanych w 2019 roku, strona polska przekaże stronie ukraińskiej 5 tysięcy zezwoleń ważnych do 31 stycznia 2020 r. oraz 10 tysięcy zezwoleń z kontyngentu na 2020 rok.

źródło. zmpd