tel./fax: (0-81) 532-77-79
LUBELSKIE ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

Author Archives: FSI

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – październik 2021

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności transportowej w zakresie przewozu osób lub rzeczy.   Przygotowuje  do  egzaminu  organizowanego  przez  Instytut  Transportu  Samochodowego  w  Warszawie. Uczestnik zapoznaje się między innymi z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeń, pracy, znajomości przepisów regulujących przewóz drogowy.

Cena: 1353 zł – (1100,00 zł. netto + VAT),

dla członków zrzeszenia  1230 zł – (1000,00 zł. netto + VAT).

Cena obejmuje  materiały szkoleniowe – testy plus książka, serwis kawowy, klimatyzowaną salę wykładową.

Opłata za egzamin i certyfikat wynosi 800 zł, płatna przelewem na konto Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Nr konta ITS: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 01 października 2021 r (piątek, g. 16.00).

Kurs będzie realizowany w dniach 01.10,02.10,03.10, 09.10,10.10.2021.

Za wyjątkiem 01.10.2021 r (piątek) zajęcia w pozostałe dni szkolenia rozpoczynają się o g. 9.00.

Miejsce szkolenia: siedziba Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, II piętro, pok. 26.

Termin egzaminu: październik/listopad 2021. 

Realizujemy szkolenie również dla małych grup!

Zapisy oraz informacje szczegółowe pod nr. tel. 81/ 532 77 79, w godz. 9-15, mobile 506 506 459, 513 138 089 info@lzmpd.pl

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z COVID 19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia zajęcia w siedzibie LZMPD będą prowadzone z zachowaniem standardów sanitarno – epidemiologicznych, w szczególności:

  • uwzględnienia minimalnej odległości między uczestnikami kursu  – 1,5 m
  • zapewnienia środków do dezynfekcji rąk
  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa
  • wietrzenia pomieszczenia w przerwach zajęć

Szkolenie Okresowe

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy wynika z przepisów ustawy o transporcie drogowym. Wcześniej jego odpowiednikiem był kurs na przewóz osób i przewóz rzeczy. Każdy kierowca zawodowy, chcący dalej wykonywać swój zawód jest obowiązany co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym. Po ukończonym szkoleniu wydawane jest przez lzmpd świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Następnie kierowca dokonuje wpisu do prawa jazdy zgodnie z zapisami art. 39f. ustawy o transporcie drogowym

Szkolenie skierowane do osób które uzyskały prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008, lub prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009.
Informacja i zapisy 81 532-77-79, 506 506 459, pon.-pt. 8.00-15.00, info@lzmpd.pl

Kursy ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

 

Read more ...

MINIMALNA ZDOLNOŚĆ FINANSOWA PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Informujemy, że lzmpd jest partnerem firmy Makler Ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer O/w Polsce.

Oferujemy ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE MINIMALNEJ ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO.

Sprzedaż polis odbywa się w siedzibie LZMPD w Lublinie ul. Mełgiewska 11
w godz. 8.00 do 15.00,  tel. 81/ 532 77 79, 506 506 459, info@lzmpd.pl