Uprzejmie informujemy że w dniu 01.07.2016 roku zostało podpisane porozumienie
o współpracy pomiędzy Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 20-209 Lublin,
a Profika Broker Sp. z o.o. www.profika-broker.pl z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 60/108 01-248 Warszawa, regulujące zasady współpracy w
zakresie ubezpieczeń. Porozumienie dotyczy zawierania umów ubezpieczeniowych z członkami Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie i w najważniejszym punkcie stanowi, że Profika Broker Sp. z o.o. będzie przekazywać określony procent prowizji z zainkasowanej składki ( z polisy przewoźnika ) na rzecz Lubelskiego
Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, wpierając je finansowo, a przewoźnikom zapewni możliwość korzystania z szerokiego spektrum ubezpieczeń majątkowych, praktyczne wsparcie w zakresie likwidacji
szkód i pomoc w obniżeniu składek na posiadanych polisach ubezpieczeniowych. Ponadto zasady współpracy dotyczą również pozyskiwania nowych członków w struktury LZMPD. Na podobnych zasadach Profika Broker współpracuje z innymi zrzeszeniami skupiającymi przewoźników drogowych m.in. w Ostrołęce i Białymstoku.

Szczegółowych informacji udziela

Barbara Greń, Regionalny Manager Sprzedaży, tel. +48 887 770 651, barbara.gren@profika-broker.pl