tel./fax: (0-81) 532-77-79
AKTUALNOŚCI

Category Archives: Aktualności

Szwecja – opony zimowe od 1 grudnia 2019

ZMPD otrzymało informację ze Stowarzyszenia Przewoźników w Szwecji o wymogach dotyczących zimowego wyposażenia w sezonie 2019/2020.

Podczas panowania warunków zimowych (lód, śnieg, błoto pośniegowe lub szron na całej lub części drogi) ciężkie pojazdy, ciężkie przyczepy i naczepy muszą być wyposażone w opony zimowe na wszystkich osiach w okresie od 1 grudnia do 31 marca. Wymóg obowiązuje pojazdy zarejestrowane w Szwecji i zagraniczne.

Opony mogą być z kolcami lub bezkolcowe (tak zwane opony tarciowe). Opony z kolcami są dozwolone pomiędzy 1 października a 15 kwietnia.

Opony zimowe używane w ciężkich pojazdach i ciężkich przyczepach (powyżej 3500 kg dmc) powinny:

  1. być oznaczone symbolem 3PMSF stosownie do regulaminu UN ECE nr 117, lub
  2. być oznaczone ,,Professional Off Road” (POR) stosownie do regulaminu UN ECE nr 54, lub
  3. posiadać kolce.

Opony zimowe zamontowane na osiach innych niż napędowe i przednie pojazdów ciężarowych lub ciężkich przyczep mogą:

  • być specjalnie wyprodukowane dla warunków zimowych i
  • mogą być oznakowane M+S, MS, M&S, MS, MS lub „Mud and Snow” stosownie do regulaminu UN ECE nr 30, 54, 108 i 109 oraz UN GTR 16.

Podczas zimowych warunków jazdy wszystkie opony dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t muszą mieć głębokość bieżnika co najmniej 5 mm. Przyczepy muszą mieć głębokość bieżnika co najmniej 1,6 mm.

Źródło: www.zmpd.pl

Ograniczenia w ruchu październik – grudzień 2019

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przypomina o ograniczeniach w ruchu na terytorium RP.

Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach:

– w czwartek 31 października (od g.18.00 do 22.00).

– w piątek 1 listopada (od g. 8.00 do 22.00).

– w niedzielę 10 listopada (od g. 18.00 do 22.00)

– w poniedziałek 11 listopada (od g. 8.00 do 22.00).

– w środę 25 grudnia (od g. 8.00 do 22.00).

– w czwartek 26 grudnia (od g. 8.00 do 22.00).

– w środę 1 stycznia 2020 r (od g. 8.00 do 22.00).

Jednocześnie przypominamy, że świąteczne ograniczenia ruchu nie dotyczą:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2) pojazdów biorących udział w:
a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;
3) pojazdów używanych:
a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym
r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie dotyczy także wymienionych w pkt 3 pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Uzgodnienia ws zezwoleń na 2020 rok. Rosja, Białoruś, Ukraina

ROSJA

1. 17-18 września br., w Moskwie, odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Delegacje uzgodniły wysokość wstępnego kontyngentu zezwoleń na 2020 rok na poziomie roku 2019 – na 210 000 zezwoleń, w tym strona polska otrzyma 146 000 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 64 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich, z ograniczeniem na przewozy z/do Włoch.

BIAŁORUŚ

2. 23-24 września obradowała polsko – białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W wyniku dyskusji strony uzgodniły wstępną wymianę zezwoleń na następny rok w takiej samej wysokości jak na rok 2019, tj. 199 tysięcy dla każdej ze stron, z czego 170 000 zezwoleń dwustronnych/tranzytowych, 22 000 zezwoleń tranzytowych i 7 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

UKRAINA

3.Komisja Mieszana Polsko – Ukraińska, która obradowała w dniu 25 października, uzgodniła wstępną wymianę zezwoleń na 2020 rok na takim samym poziomie jak w 2019 r., tj. po 160 tysięcy dla każdej ze stron.

Mając na uwadze zgłoszony przez stronę ukraińską problem związany z ujawnieniem nieprawidłowości w dystrybucji polskich zezwoleń i utratę części zezwoleń, Komisja podjęła decyzję o skróceniu do 12 listopada 2019 r. terminu ważności  niewykorzystanych do tej pory polskich zezwoleń z kontyngentu na 2019 rok.
Uzgodniono, że w ramach rekompensaty związanej z nieprecyzyjnym określeniem przez stronę ukraińską rzeczywistej liczby polskich zezwoleń wykorzystanych w 2019 roku, strona polska przekaże stronie ukraińskiej 5 tysięcy zezwoleń ważnych do 31 stycznia 2020 r. oraz 10 tysięcy zezwoleń z kontyngentu na 2020 rok.

źródło. zmpd

 

 

Forum Transportu Drogowego – bez zgody na zwiększenie kontyngentu na 2019

Przedstawiciele 26 organizacji polskich przewoźników drogowych wchodzących w skład Forum Transportu Drogowego na posiedzeniu w dniu 17 października jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie kontyngentu zezwoleń międzynarodowych dla przewoźników ukraińskich i białoruskich.

Zdanie sygnatariuszy FTD w wypracowanym w wyniku analizy poziomu dystrybucji i dotychczasowego wykorzystania zezwoleń, powrót do rozmów na temat wielkości kontyngentu, w szczególności przyznania dodatkowych zezwoleń na rok 2019 nie jest możliwy.

Poniżej całość stanowiska Forum Transportu Drogowego z dnia 17.10.2019 r.

oprac. własne

Brexit i Pakiet Mobilności w Lublinie – seminarium 23 maja

Zarząd Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zaprasza wszystkich przewoźników województwa lubelskiego na Seminarium, którego tematem będą:

1. „Przed Brexitem i przed Pakietem Mobilności – sytuacja w międzynarodowym transporcie drogowym” – Piotr Mikiel Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD

2. „Kontrole płacy minimalnej w UE – fakty i mity” – przedstawiciel OCRK

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2019 r. o godzinie 9.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Błękitna), ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Program:
godz. 9.00  – rejestracja uczestników
godz. 9.30  – rozpoczęcie zebrania oraz wystąpienie gości
godz. 10.00 – seminarium
godz. 11.15 – spotkanie z udziałem zaproszonych gości
godz. 12.00 – obiad
Udział w seminarium jest bezpłatny

Najnowsze aktualności

Polecamy:

zmpl lotos