tel./fax: (0-81) 532-77-79
AKTUALNOŚCI

Category Archives: Aktualności

Dodatkowe zezwolenia „Rosja – kraje 3”. Kontyngent 2018.

W dniach 24-25 października obradowała Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych.  W trakcie jej prac uzgodniono dodatkową pulę zezwoleń na 2017 r. oraz kontyngent na 2018 r.  Strony ustaliły, że jeszcze w tym roku Polska otrzyma dodatkowo 11 tys. zezwoleń „Rosja- kraje 3”, a w zamian dla przewoźników rosyjskich przygotowano 35 tys. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych. Strony uzgodniły termin ważności zezwoleń do dnia 28 lutego 2018 r. Ponadto Komisja wypracowała kontyngent zezwoleń na rok 2018. Zgodnie z zapisem protokołu obie strony przyznały po 230 tys. zezwoleń. Kontyngent zezwoleń „Rosja  – kraje 3” dla naszych przewoźników w 2018 roku wynosi 70 tys. sztuk.

 

 

(oprac. lzmpd)

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – październik 2021

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności transportowej w zakresie przewozu osób lub rzeczy.   Przygotowuje  do  egzaminu  organizowanego  przez  Instytut  Transportu  Samochodowego  w  Warszawie. Uczestnik zapoznaje się między innymi z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeń, pracy, znajomości przepisów regulujących przewóz drogowy.

Cena: 1353 zł – (1100,00 zł. netto + VAT),

dla członków zrzeszenia  1230 zł – (1000,00 zł. netto + VAT).

Cena obejmuje  materiały szkoleniowe – testy plus książka, serwis kawowy, klimatyzowaną salę wykładową.

Opłata za egzamin i certyfikat wynosi 800 zł, płatna przelewem na konto Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Nr konta ITS: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 01 października 2021 r (piątek, g. 16.00).

Kurs będzie realizowany w dniach 01.10,02.10,03.10, 09.10,10.10.2021.

Za wyjątkiem 01.10.2021 r (piątek) zajęcia w pozostałe dni szkolenia rozpoczynają się o g. 9.00.

Miejsce szkolenia: siedziba Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, II piętro, pok. 26.

Termin egzaminu: październik/listopad 2021. 

Realizujemy szkolenie również dla małych grup!

Zapisy oraz informacje szczegółowe pod nr. tel. 81/ 532 77 79, w godz. 9-15, mobile 506 506 459, 513 138 089 info@lzmpd.pl

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z COVID 19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia zajęcia w siedzibie LZMPD będą prowadzone z zachowaniem standardów sanitarno – epidemiologicznych, w szczególności:

  • uwzględnienia minimalnej odległości między uczestnikami kursu  – 1,5 m
  • zapewnienia środków do dezynfekcji rąk
  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa
  • wietrzenia pomieszczenia w przerwach zajęć

Współpraca z firmą SCANIA Polska

Informujemy Państwa że Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych podjęło współpracę z firmą SCANIA Polska S.A. Dla członków naszego Zrzeszenia przygotowano indywidualne oferty w zakresie:

  • sprzedaży pojazdów nowych o  dowolnej konfiguracji
  • uzyskania korzystnego leasingu fabrycznego Scania Finanse
  • szkolenia kierowców w Szkole Jazdy Scania
  • sprzedaży/odkupu pojazdów używanych

Wszelkich informacji udzieli Państwu Scania Polska S.A. Lublin, 21-040 Świdnik, ul. Piasecka 20, tel. (81) 710 20 70

Opiekunem członków Zrzeszenia z ramienia Scania Polska S.A. jest Pan Paweł Stefaniszyn – Kierownik Sprzedaży Samochodów, tel. 81 710 20 70, kom. 608 871 649.

scania 1scania lzmpd

Posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej

W dniu 24 maja 2017 r.  w siedzibie WITD w Lublinie obyło się posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie uczestniczyli reprezentanci środowiska transportowego województwa lubelskiego, tj. Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z Oddziałem w Lublinie. W trakcie spotkania przedstawiciel WITD przedstawił wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych przez ITD w 2016 r. oraz przyjęte kierunki działań kontrolnych na 2017 r. Na spotkaniu omówiono również   bieżące zagadnienia związane z transportem drogowym, w szczególności kontroli  pojazdów wykonujących przewóz do 9 osób. oraz do 3,5 tony dmc. Inspekcja zapoznała środowisko przewoźników z nowymi zadaniami w roku bieżącym, w szczególności związanych m.in. z monitorowaniem pojazdów i kontynuowaniem kontroli związanej z badaniem „dobrej reputacji” przewoźnika drogowego.

rada2

rada 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: witd lublin

Niemcy: kary za odbiór odpoczynku tygodniowego w kabinie od 25 maja 2017 r. Stanowisko IRU

31 marca 2016 r. niemiecki parlament zadecydował, że odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu będzie w Niemczech karany.

Niemcy, podobnie jak Francja i Belgia, będą dokonywać w tym zakresie kontroli i nakładać wysokie kary pieniężne.

Z informacji otrzymanych od strony niemieckiej i potwierdzonej przez MIB wynika, że publikacja ustawy odnoszącej się do kar za odbiór omawianego odpoczynku w kabinie pojazdu nastąpi 24 maja 2017 r.

Ustawa wejdzie w życie dzień po publikacji, tj. 25 maja.

Międzynarodowa Unia Transportu oficjalnie wystąpiła do niemieckiego ministra transportu o moratorium w tych kontrolach. W opinii IRU brakuje bowiem praktycznych informacji czy wytycznych dotyczących niemieckich przepisów. IRU zwraca także uwagę na negatywny wpływ tych uregulowań szczególnie na przewoźników innych państw i konieczność dostosowania się branży do niemieckich wymogów. W związku z tym IRU wnioskuje o wstrzymanie kontroli do 31 lipca 2017 r.

Źródło: ZMPD

 

Najnowsze aktualności

Polecamy:

zmpl lotos