tel./fax: (0-81) 532-77-79
DLA PRZEWOŹNIKA

Category Archives: Dla przewoźnika

Ruszył KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Zgodnie z terminem wynikającym z przepisów ustawy o transporcie drogowym w dniu 30 listopada br. został uruchomiony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – KREPTD.

Rejestr będzie złożony z trzech wykazów. Pierwszy to wykaz przewoźników, którzy mają zezwolenie na wykonywanie tego zawodu. To będzie wykaz publiczny, dostępy bezpłatnie dla każdego, a przede wszystkim dla firm, które będą chciały sprawdzić, czy powierzają zlecenie na przewóz towarów przedsiębiorcy mającemu do tego uprawnienia.
Kolejny wykaz będzie zawierał poważne naruszenia przepisów związanych z przewozem drogowym  – np. brak uprawnień kierowcy dopuszczających do zawodu, korzystanie z urządzeń które mogą zmienić zapis tachografu, przeładowanie pojazdu czy przewóz z naruszeniem norm czasu pracy kierowcy.
Do trzeciego wykazu będą wpisywane osoby, które uznano za niezdolne do kierowania przewozami transportowymi z powodu utraty dobrej reputacji. Do tych dwóch ostatnich wykazów dostęp będą miały tylko uprawnione organy i służby, a do wpisów na własny temat – także przedsiębiorcy.
W tym celu uruchomiono stronę internetową https://kreptd.gitd.gov.pl, za pośrednictwem której każdy zainteresowany podmiot może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Tym samym Główny Inspektorat Transportu Drogowego i minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki. Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m. in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej.

Celem utworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej a także zapewnienie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych oraz identyfikacja nieuczciwych przewoźników.

(źródło – ZMPD, GITD)

Delegowanie w transporcie międzynarodowym odłożone w czasie.

23 października 2017 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady UE z udziałem ministrów krajów członkowskich ds. zatrudnienia, dotyczące nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Podczas obrad Rady uzgodniono, że międzynarodowy transport drogowy zostanie objęty szczególnymi rozwiązaniami prawnymi. Propozycje rozwiązań zostały przedstawione przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. w dokumencie o nazwie Pakiet Mobilności. Zasady nie dotyczą tranzytu.

Obecnie funkcjonowanie delegowania kierowców opiera się na dyrektywie z 1996 roku oraz dyrektywie wdrożeniowej 2014/67/WE. To właśnie na podstawie tych przepisów kraje członkowskie mają możliwość tworzenia własnych zasad delegowania. Tak zrobili m.in. Niemcy i Francuzi, wprowadzając przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla kierowców transportu międzynarodowego (odpowiednio przepisy MiLoG i Loi Macron).

Podsumowując: międzynarodowy transport drogowy nadal podlega przepisom o delegowaniu pracowników, ale wyłącznie na dotychczasowych zasadach. Dalsza dyskusja na temat zakresu stosowania delegowania w transporcie będzie kontynuowana już przez ministrów transportu w ramach negocjacji nad Pakietem Mobilności.

Pakiet Mobilności ogłoszony przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. zawiera następujące propozycje zmian prawnych:

Delegowanie w transporcie drogowym rzeczy
Projekt określa minimalny okres delegowania (3 dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego), poniżej którego przepisy przyjmującego państwa członkowskiego dotyczące minimalnych stawek płacy oraz płatnego rocznego urlopu nie mają zastosowania w odniesieniu do międzynarodowych przewozów transportu drogowego. Ten próg czasowy nie ma zastosowania do przewozów kabotażowych, które w całości będą objęte przepisami o delegowaniu. 

Czas pracy kierowców
W planowanej zmianie rozporządzenia 561/2006, dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych, Komisja jednoznacznie precyzuje, że odpoczynek trwający ponad 45 godzin nie będzie mógł odbywać się w pojeździe. Takie odpoczynki mają być odbierane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w odpowiednie miejsce do spania i pomieszczenia sanitarne w lokalizacji wybranej przez kierowcę.

Projekt zakłada również, że w ciągu czterech kolejnych tygodni kierowca wykorzysta co najmniej cztery regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 45 godzin i dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 24 godziny.

Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku będzie mógł zostać wykorzystany jedynie z odpoczynkiem trwającym przynajmniej 45 godzin.

• Kabotaż
Komisja Europejska wnioskuje o zasadniczą zmianę rozporządzenia 1072/2009 w zakresie przewozów kabotażowych. Przepisy projektu zezwalają na wykonanie tym samym pojazdem dowolnej liczby przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie członkowskim lub sąsiadujących państwach członkowskich pod warunkiem, że ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego odbędzie się w ciągu 5 dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

źródło: zmpd

Dodatkowe zezwolenia „Rosja – kraje 3”. Kontyngent 2018.

W dniach 24-25 października obradowała Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych.  W trakcie jej prac uzgodniono dodatkową pulę zezwoleń na 2017 r. oraz kontyngent na 2018 r.  Strony ustaliły, że jeszcze w tym roku Polska otrzyma dodatkowo 11 tys. zezwoleń „Rosja- kraje 3”, a w zamian dla przewoźników rosyjskich przygotowano 35 tys. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych. Strony uzgodniły termin ważności zezwoleń do dnia 28 lutego 2018 r. Ponadto Komisja wypracowała kontyngent zezwoleń na rok 2018. Zgodnie z zapisem protokołu obie strony przyznały po 230 tys. zezwoleń. Kontyngent zezwoleń „Rosja  – kraje 3” dla naszych przewoźników w 2018 roku wynosi 70 tys. sztuk.

 

 

(oprac. lzmpd)

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – październik 2021

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności transportowej w zakresie przewozu osób lub rzeczy.   Przygotowuje  do  egzaminu  organizowanego  przez  Instytut  Transportu  Samochodowego  w  Warszawie. Uczestnik zapoznaje się między innymi z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeń, pracy, znajomości przepisów regulujących przewóz drogowy.

Cena: 1353 zł – (1100,00 zł. netto + VAT),

dla członków zrzeszenia  1230 zł – (1000,00 zł. netto + VAT).

Cena obejmuje  materiały szkoleniowe – testy plus książka, serwis kawowy, klimatyzowaną salę wykładową.

Opłata za egzamin i certyfikat wynosi 800 zł, płatna przelewem na konto Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Nr konta ITS: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 01 października 2021 r (piątek, g. 16.00).

Kurs będzie realizowany w dniach 01.10,02.10,03.10, 09.10,10.10.2021.

Za wyjątkiem 01.10.2021 r (piątek) zajęcia w pozostałe dni szkolenia rozpoczynają się o g. 9.00.

Miejsce szkolenia: siedziba Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, II piętro, pok. 26.

Termin egzaminu: październik/listopad 2021. 

Realizujemy szkolenie również dla małych grup!

Zapisy oraz informacje szczegółowe pod nr. tel. 81/ 532 77 79, w godz. 9-15, mobile 506 506 459, 513 138 089 info@lzmpd.pl

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z COVID 19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia zajęcia w siedzibie LZMPD będą prowadzone z zachowaniem standardów sanitarno – epidemiologicznych, w szczególności:

  • uwzględnienia minimalnej odległości między uczestnikami kursu  – 1,5 m
  • zapewnienia środków do dezynfekcji rąk
  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa
  • wietrzenia pomieszczenia w przerwach zajęć

Współpraca z firmą SCANIA Polska

Informujemy Państwa że Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych podjęło współpracę z firmą SCANIA Polska S.A. Dla członków naszego Zrzeszenia przygotowano indywidualne oferty w zakresie:

  • sprzedaży pojazdów nowych o  dowolnej konfiguracji
  • uzyskania korzystnego leasingu fabrycznego Scania Finanse
  • szkolenia kierowców w Szkole Jazdy Scania
  • sprzedaży/odkupu pojazdów używanych

Wszelkich informacji udzieli Państwu Scania Polska S.A. Lublin, 21-040 Świdnik, ul. Piasecka 20, tel. (81) 710 20 70

Opiekunem członków Zrzeszenia z ramienia Scania Polska S.A. jest Pan Paweł Stefaniszyn – Kierownik Sprzedaży Samochodów, tel. 81 710 20 70, kom. 608 871 649.

scania 1scania lzmpd

Dla przewoźnika

Polecamy: