tel./fax: (0-81) 532-77-79
DLA PRZEWOŹNIKA

Category Archives: Dla przewoźnika

Posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej

W dniu 24 maja 2017 r.  w siedzibie WITD w Lublinie obyło się posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie uczestniczyli reprezentanci środowiska transportowego województwa lubelskiego, tj. Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z Oddziałem w Lublinie. W trakcie spotkania przedstawiciel WITD przedstawił wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych przez ITD w 2016 r. oraz przyjęte kierunki działań kontrolnych na 2017 r. Na spotkaniu omówiono również   bieżące zagadnienia związane z transportem drogowym, w szczególności kontroli  pojazdów wykonujących przewóz do 9 osób. oraz do 3,5 tony dmc. Inspekcja zapoznała środowisko przewoźników z nowymi zadaniami w roku bieżącym, w szczególności związanych m.in. z monitorowaniem pojazdów i kontynuowaniem kontroli związanej z badaniem „dobrej reputacji” przewoźnika drogowego.

rada2

rada 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: witd lublin

Niemcy: kary za odbiór odpoczynku tygodniowego w kabinie od 25 maja 2017 r. Stanowisko IRU

31 marca 2016 r. niemiecki parlament zadecydował, że odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu będzie w Niemczech karany.

Niemcy, podobnie jak Francja i Belgia, będą dokonywać w tym zakresie kontroli i nakładać wysokie kary pieniężne.

Z informacji otrzymanych od strony niemieckiej i potwierdzonej przez MIB wynika, że publikacja ustawy odnoszącej się do kar za odbiór omawianego odpoczynku w kabinie pojazdu nastąpi 24 maja 2017 r.

Ustawa wejdzie w życie dzień po publikacji, tj. 25 maja.

Międzynarodowa Unia Transportu oficjalnie wystąpiła do niemieckiego ministra transportu o moratorium w tych kontrolach. W opinii IRU brakuje bowiem praktycznych informacji czy wytycznych dotyczących niemieckich przepisów. IRU zwraca także uwagę na negatywny wpływ tych uregulowań szczególnie na przewoźników innych państw i konieczność dostosowania się branży do niemieckich wymogów. W związku z tym IRU wnioskuje o wstrzymanie kontroli do 31 lipca 2017 r.

Źródło: ZMPD

 

Kolejki na przejściach w Dorohusku i Korczowej

Od tygodnia ciężarówki muszą czekać na przejściu w Dorohusku po kilkanaście godzin na przyjazd z Polski. Kolejki są też w Korczowej. We wtorek 23 maja czas oczekiwania wynosił od 14 godzin (Dorohusk) do 8 (Korczowa). Aktualizowane informacje zamieszczane są tutaj

Jak wcześniej zapowiadała Krajowa Administracja Skarbowa – od 16 maja w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku na kierunku wjazdowym do Polski prowadzone są prace modernizacyjne infrastruktury przeznaczonej do odprawy samochodów ciężarowych. KAS ostrzegała, że z tego powodu mogą wystąpić utrudnienia w odprawie osób i środków transportu na kierunku wjazdowym do Polski. Zakończenie inwestycji planowane jest w październiku 2017 r.

Informacja za: granica.gov.pl

Źródło: ZMPD

Zrzeszenie na Dniu Logistyka UMCS 2017

W dniu 24 kwietnia br. Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Logistyk UMCS wzięło udział w Dniu Logistyka UMCS. Inicjatywa stanowiła doskonałą okazję zarówno dla studiujących, jak i szukających drogi rozwoju uczniów szkół średnich, aby wysłuchać doświadczonych w branży pracowników firm logistycznych, dowiedzieć się więcej o praktycznych rozwiązaniach wdrażanych w firmach logistycznych i zdobyć interesujące informacje na temat branży Transport – Spedycja – Logistyka. W spotkaniu uczestniczył Prezes LZMPD który zaprezentował zagadnienie dobrej reputacji przewoźnika drogowego.

Read more ...

Pomoc prawna w Zrzeszeniu

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie z dniem 1 marca br. oferuję usługę pomocy prawnej związanej z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy i osób. Dzięki dogłębnej znajomości problematyki transportowej jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej nie narażając ich na straty finansowe.

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę prawną m.in. poprzez doradztwo w zakresie bieżącej interpretacji przepisów transportowych jak również merytoryczną pomoc w:

  • Sporach z organami kontrolnymi, związanych z kontrolami drogowymi  i w przedsiębiorstwach prowadzonymi przez ITD, Straż Graniczną, Służbę Celno – Skarbową, Policję, PIP, w szczególności składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku z przeprowadzoną kontrolą;

  • Przygotowywaniu odwołań od decyzji administracyjnych organów kontrolnych do sądów administracyjnych;

  • Składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych w związku z kontrolą poboru opłat viaTOLL;

  • Składaniu wyjaśnień i odwołań od decyzji administracyjnych otrzymanych w związku  z  przeprowadzoną  kontrolą  ważenia pojazdów;
  • Przygotowywaniu wyjaśnień w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  • Składaniu wyjaśnień w odniesieniu do prowadzonej przez organ kontroli procedury badania dobrej reputacji przewoźnika;
  • Przygotowywaniu wyjaśnień w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w stosunku do zarządzającego transportem.

Ceny ustalamy indywidualnie w czasie rozmowy z klientem. Są one uzależnione od zakresu i charakteru współpracy.

Firmy należące do Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych korzystają z rabatu przewidzianego wyłącznie dla członków Zrzeszenia.

Kontakt: tel. 81 532-77-79, 506 506 459, 513 138 089, info@lzmpd.pl, www.lzmpd.pl

porady prawne

Dla przewoźnika

Polecamy: