tel./fax: (0-81) 532-77-79
DLA PRZEWOŹNIKA

Category Archives: Dla przewoźnika

Zezwolenia rosyjskie do 31 stycznia 2017 r.

Polsko-Rosyjska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych, obradująca w dniach 8-9 listopada w Krakowie, ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń dla obu stron na rok 2017 r. na poziomie 190 tysięcy. Polska otrzyma 142 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe oraz 48 tys. zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich.
Ponadto dokonano zmiany ustaleń z poprzedniego posiedzenia – obie strony ustaliły, że zezwolenia na rok 2016 są ważne do 31 stycznia 2017 roku.

Członkostwo w Zrzeszeniu

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w maju 1996r. Jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem, które działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej prowadzi min. dystrybucję  zezwoleń zagranicznych na przewozy międzynarodowe. Obecnie w naszych szeregach skupiamy ponad 60 firm przewozowych,  którym staramy się pomagać w najistotniejszych problemach i sprawach związanych z transportem. Jesteśmy również otwarci na pomoc firmom, które nie są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu. Takich firm przewozowych mamy zarejestrowanych w bazie ok. 1500.

Celem działalności Zrzeszenia jest:
1.
  udzielanie pomocy i informacji  w sprawach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie przewozu drogowego,
2. dystrybucja zezwoleń w ruchu międzynarodowym rzeczy, formularzy jazdy, INTERBUS,
3. współpraca z właściwymi organami państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
4. organizacja szkoleń dla kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy,
5. organizacja Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) dla rozpoczynających działalność w transporcie,
6. prowadzenie doradztwa transportowego,
7. sprzedaż polis minimalnej zdolności finansowej przewoźnika,

Od dnia 1 stycznia 2017 r zgodnie z przepisami art. 7d pkt. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o transporcie drogowym przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji (kontroli) organ kontroli bierze pod uwagę opinie zrzeszenia, którego przedsiębiorca jest członkiem.

W ramach członkostwa przewoźnik drogowy ma dostęp do oferty Zrzeszenia (dla członkow lzmpd) , bezpłatnych szkoleń organizowanych przez lzmpd w Lublinie oraz ZMPD w Warszawie. Ponadto  naszym Członkom zapewnimy atrakcyjne warunki finansowe ubezpieczeń komunikacyjnych, transportowych oraz zakupu paliwa i kart flotowych.

Koszt uczestnictwa w Lubelskim Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie wynosi:

300 zł – wpisowe (opłata jednorazowa)

80 zł – składka miesięczna.

Podane ceny są cenami brutto i stanowią koszt działalności przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY

Lubelskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11, www.lzmpd.pl

info@lzmpd.pl, (81) 532 77 79, 506 506 459, 513 138 089

Wniosek o członkostwo w lzmpd.

wniosek-lzmpd

Nowe tematy szkoleń w Zrzeszeniu

Informujemy, że wprowadzamy nową tematykę szkoleń adresowaną do przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy, zarządzających transportem, kierowców oraz pozostałych uczestników przewozu drogowego.

Tematy szkoleń:

  1. Tryb kontroli prowadzonych przez ITD.
  2. Dobra reputacja przewoźnika drogowego – zmiany 2017.
  3. Pojazdy nienormatywne w przewozie drogowym – ważenie pojazdów w ruchu.
  4. Stosowanie przepisów czasu pracy kierowców – podział odpowiedzialności.

Więcej o programie szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce szkolenia. Zapraszamy.

Współpraca z LOTOS Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu została podpisana umowa między LZMPD oraz LOTOS PALIWA Sp. z o.o. która  określa zasady współpracy LZMPD z firmą LOTOS Sp. z o.o. na rzecz wypracowania najkorzystniejszych warunków zakupu produktów firmy LOTOS dla członków Zrzeszenia. Powyższe obejmuje sprzedaż usług, akcesoriów samochodowych, produktów smarnych oraz paliw. Umowa reguluje korzystny dostęp do  programu kart flotowych LOTOS Biznes wśród Przewoźników współpracujących ze Zrzeszeniem, świadczenia innych usług związanych z zawieraniem Umów Karty LOTOS Biznes z Przewoźnikami oraz niektóre zasady uczestniczenia Przewoźników w programie kart paliwowych LOTOS Biznes.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:  http://www.lotos.pl/138/dla_biznesu/karty_paliwowe_lotos_biznes

Aneta Bachta-Gilarska, Kierownik Obszaru, Dział Klientów Flotowych

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
tel. kom. +48 502 406 141

aneta.bachta@lotospaliwa.pl

pzpn-lotos-banerek_

Porozumienie o współpracy LZMPD z Profika – Broker

Uprzejmie informujemy że w dniu 01.07.2016 roku zostało podpisane porozumienie
o współpracy pomiędzy Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 20-209 Lublin,
a Profika Broker Sp. z o.o. www.profika-broker.pl z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 60/108 01-248 Warszawa, regulujące zasady współpracy w
zakresie ubezpieczeń. Porozumienie dotyczy zawierania umów ubezpieczeniowych z członkami Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie i w najważniejszym punkcie stanowi, że Profika Broker Sp. z o.o. będzie przekazywać określony procent prowizji z zainkasowanej składki ( z polisy przewoźnika ) na rzecz Lubelskiego
Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, wpierając je finansowo, a przewoźnikom zapewni możliwość korzystania z szerokiego spektrum ubezpieczeń majątkowych, praktyczne wsparcie w zakresie likwidacji
szkód i pomoc w obniżeniu składek na posiadanych polisach ubezpieczeniowych. Ponadto zasady współpracy dotyczą również pozyskiwania nowych członków w struktury LZMPD. Na podobnych zasadach Profika Broker współpracuje z innymi zrzeszeniami skupiającymi przewoźników drogowych m.in. w Ostrołęce i Białymstoku.

Szczegółowych informacji udziela

Barbara Greń, Regionalny Manager Sprzedaży, tel. +48 887 770 651, barbara.gren@profika-broker.pl

Dla przewoźnika

Polecamy: