tel./fax: (0-81) 532-77-79
SZKOLENIA

Category Archives: Szkolenia kierowców

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – październik 2021

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności transportowej w zakresie przewozu osób lub rzeczy.   Przygotowuje  do  egzaminu  organizowanego  przez  Instytut  Transportu  Samochodowego  w  Warszawie. Uczestnik zapoznaje się między innymi z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeń, pracy, znajomości przepisów regulujących przewóz drogowy.

Cena: 1353 zł – (1100,00 zł. netto + VAT),

dla członków zrzeszenia  1230 zł – (1000,00 zł. netto + VAT).

Cena obejmuje  materiały szkoleniowe – testy plus książka, serwis kawowy, klimatyzowaną salę wykładową.

Opłata za egzamin i certyfikat wynosi 800 zł, płatna przelewem na konto Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Nr konta ITS: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 01 października 2021 r (piątek, g. 16.00).

Kurs będzie realizowany w dniach 01.10,02.10,03.10, 09.10,10.10.2021.

Za wyjątkiem 01.10.2021 r (piątek) zajęcia w pozostałe dni szkolenia rozpoczynają się o g. 9.00.

Miejsce szkolenia: siedziba Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, ul. Mełgiewska 11, II piętro, pok. 26.

Termin egzaminu: październik/listopad 2021. 

Realizujemy szkolenie również dla małych grup!

Zapisy oraz informacje szczegółowe pod nr. tel. 81/ 532 77 79, w godz. 9-15, mobile 506 506 459, 513 138 089 info@lzmpd.pl

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z COVID 19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia zajęcia w siedzibie LZMPD będą prowadzone z zachowaniem standardów sanitarno – epidemiologicznych, w szczególności:

  • uwzględnienia minimalnej odległości między uczestnikami kursu  – 1,5 m
  • zapewnienia środków do dezynfekcji rąk
  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa
  • wietrzenia pomieszczenia w przerwach zajęć

Europejska płaca minimalna – szkolenie w LZMPD

W dniu  9  lutego  br.  w  siedzibie Zrzeszenia  odbyło  się  szkolenie przewoźników z zakresu utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego  oraz  przepisów  dotyczących  europejskiej  płacy  minimalnej.  Prowadzący  szkolenie  trenerzy firmy SRW zapoznali uczestników min. ze  skutkami  utraty dobrej reputacji, procedurą zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  oraz  metodami  obrony  w  postępowaniu dotyczącym utraty wymogu dobrej reputacji.  Omówiona  została  również płaca minimalna w poszczególnych krajach Europy, min. we Francji, Niemczech, Austrii.

DSC00145DSC00146

Read more ...

Szkolenie Okresowe

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy wynika z przepisów ustawy o transporcie drogowym. Wcześniej jego odpowiednikiem był kurs na przewóz osób i przewóz rzeczy. Każdy kierowca zawodowy, chcący dalej wykonywać swój zawód jest obowiązany co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym. Po ukończonym szkoleniu wydawane jest przez lzmpd świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Następnie kierowca dokonuje wpisu do prawa jazdy zgodnie z zapisami art. 39f. ustawy o transporcie drogowym

Szkolenie skierowane do osób które uzyskały prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008, lub prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009.
Informacja i zapisy 81 532-77-79, 506 506 459, pon.-pt. 8.00-15.00, info@lzmpd.pl

Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym – ważenie pojazdów w ruchu drogowym

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy, kierowców, zarządzających transportem i innych uczestników przewozu drogowego, w szczególności do załadowcy, nadawcy i organizatora przewozu.

1. Przepisy ustawy o drogach publicznych w zakresie pojazdów nienormatywnych.
2. Tryb prowadzenia kontroli ważenia pojazdów przez uprawnione organa kontroli – zastosowanie wagi preselekcyjnej do kontroli statycznej pojazdu.

3. Dokumentacja pokontrolna.

4. Odpowiedzialność kierowcy, nadawcy oraz wykonującego przewóz drogowy.

5. Ważenie pojazdów w orzecznictwie WSA oraz NSA.

Czas trwania szkolenia  – 5 godzin. Koszt szkolenia 400 zł. Druga osoba z tej samej firmy 30 % taniej.

Termin szkolenia: do uzgodnienia
Informacja i zapisy 81 532-77-79, 506 506 459, pon.-pt. 8.00-15.00, info@lzmpd.pl

Czas pracy kierowców – stosowanie przepisów w przewozach drogowych

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy, kierowców, zarządzających transportem i innych uczestników przewozu drogowego.

Program szkolenia:

1. Normy rozporządzenia Rady 561/2006, umowy AETR oraz zakres ich stosowania;

2. Sankcje za naruszenie norm Rozporządzenia Rady 561/2006 oraz umowy AETR w stosunku do:

  • kierowcy,

  • podmiot realizujący przewóz – przedsiębiorcy

  • zarządzającego transportem,

  • spedytora, dyspozytora, nadawcy i innej osoby realizującej czynności związane z przewozem drogowym,

3. Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności z procedury wykroczeń, karnej oraz procedury administracyjnej.

Czas trwania szkolenia  – 5 godzin. Koszt szkolenia 400 zł. Druga osoba z tej samej firmy 30 % taniej.

Termin szkolenia do uzgodnienia.
Informacja i zapisy 81 532-77-79, 506 506 459, pon.-pt. 8.00-15.00, info@lzmpd.pl

Najnowsze szkolenia

Polecamy: