Zarząd

Mariusz Szabała – Prezes Zarządu LZMPD
Stanisław Typek – v-ce Prezes Zarządu LZMPD
Krzysztof Batorski – Sekretarz Zarządu LZMPD
Janusz Kolanicki – Skarbnik LZMPD

Komisja rewizyjna

Marian Gad – Przewodniczący Komisji
Justyna Kłos – Członek Komisji
Mirosław Żurawski – Członek Komisji