Zarząd

Mariusz Szabała – Prezes Zarządu LZMPD
Stanisław Typek – v-ce Prezes Zarządu LZMPD
Janusz Kolanicki – Skarbnik LZMPD

Komisja rewizyjna

Piotr Bliźniuk – Przewodniczący Komisji
Andrzej Chorąży – Członek Komisji
Karol Chruścik – Członek Komisji