tel./fax: (0-81) 532-77-79

Propozycja 3000 km nowych dróg o nacisku 11,5 tony