tel./fax: (0-81) 532-77-79

Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym – ważenie pojazdów w ruchu drogowym