tel./fax: (0-81) 532-77-79

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – 25 listopada 2022 – siedziba LZMPD