tel./fax: (0-81) 532-77-79

Zmiany w wydawaniu świadectw kierowcy przez GITD