tel./fax: (0-81) 532-77-79

Węgry – obowiązek posiadania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu